Hisenda

Consulta de sol·licitud de rebuts

Avís important:Es disposa a consultar les dades de què disposem de les seues sol·licituds; per seguretat, se li demana que introduïsca a més del seu NIF, CIF o NIE, una i només una referència de domiciliació, de les ja sol·licitades per vosté.

D'esta manera li mostrarem les dades que vosté ens va proporcionar, podrà realitzar qualsevol modificació en estes, i podrà revocar, si ho desitja, la sol·licitud realitzada. No obstant això, si revoca alguna sol·licitud, és possible que ja hàgem procedit a enviar-li el rebut sol·licitat.


Els camps pintats són d'ompliment obligatori
   
IBI rústica i pecuària Ref. domiciliació3
Cobrament del 1 de Septiembre al 2 de Noviembre
Impost sobre activitats econòmiques Ref. domiciliació3
Cobrament del 1 de Septiembre al 2 de Noviembre
Impost sobre vehicles de tracció mecànica Ref. domiciliació3
Cobrament del 1 de Septiembre al 2 de Noviembre
Taxa recollida de fem Ref. domiciliació3
Cobrament del 15 de Marzo al 30 de Junio
Impost sobre béns immobles Ref. domiciliació3
Cobrament del 15 de Marzo al 30 de Junio
IBI característiques especials Ref. domiciliació3
Cobrament del 15 de Marzo al 30 de Junio
Taxa per entrada i eixida de vehicles (guals) Ref. domiciliació3
Cobrament del 1 de Marzo al 30 de Abril
1 TIPUS DE DOCUMENT
Indica si el valor del camp Núm. NIF/CIF/NIE és un NIF (Valor per defecte), CIF (per a empreses) o NIE (per a estrangers).
2 N.º DE NIF/CIF/NIE
Este NIF/CIF/NIE ha de ser el de la persona al nom de la qual figura el rebut, és a dir, el subjecte passiu d'este.
S'ha de teclejar complet, sense espais, punts ni guions. Ha d'incloure la lletra corresponent
3 REFERÈNCIA DOMICILIACIÓ
Vosté ha de teclejar el número corresponent a la REF. DOMICILIACIÓ del rebut de l'any anterior corresponent al tribut de què es tracte .

Pujar