El Pleno Municipal

Representantes de entidades y organismos

ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES CONSULTIVOS Y DE PARTICIPACIÓN

Consejo Municipal de Personas con Diversidad Funcional

Representante Cargo Grupo
D. Luis Barcala Sierra Presidente Logo
D.ª Julia María Llopis Noheda Vicepresidente primera Logo
D. Manuel Villar Sola Vicepresidente segundo Logo
D. José Ramón González González Vocal Titular Logo
D.ª María del Carmen de España Menarguez Vocal suplente Logo
D.ª Dolores Vílchez López Vocal Titular Logo
D. Manuel Martínez Martínez Vocal suplente Logo
D.ª María Conejero Requena Vocal Titular Logo
D. Adrián Santos Pérez Navarro Vocal suplente Logo
D.ª Vanessa Romero Algaba Vocal Titular Logo
D. Xavier López Díez Vocal suplente Logo
D. Rafael Más Muñoz Vocal Titular Logo
D. Natxo Bellido Suay Vocal suplente Logo
D. José Juan Bonet Durá Vocal Titular Logo
D. Mario Ortolá Martínez Vocal suplente Logo
D.ª Trinidad Quevedo Rodríguez (APSA) Vocal Titular -
D. Carlos Antón Valor (COCEMFE) Vocal Suplente -
D.ª Obdulia Ribas García (ASPALI) Vocal Titular -
D.ª Alicia Dolores Fuentes Martínez (ADACEA) Vocal Suplente -
D. Antonio Ruescas Cañizares (COCEMFE) Vocal Titular -
D.ª Trinidad Quevedo Rodríguez (APSA) Vocal Suplente -
D. Miguel Ángel Consuegra Panalígan (AEBHA) Vocal Titular -
D.ª Lola Ramírez Berrendero (ANILIA) Vocal Suplente -
D.ª Silvia Cespedosa Agullo (ADEMA) Vocal Titular -
D. Antonio Rico González (ADACEA) Vocal Suplente -
D.ª Carmen Martínez Martínez (APSA) Vocal Suplente -
D.ª Irene Játiva Muñoz (UPAPSA) Vocal Titular -
D. Miguel Ángel Consuegra Panalígan (AEBHA) Vocal Suplente -
D. José Vicente Bautista Llores (ANILIA) Vocal Titular -
D.ª Noelia García Molina (ADEMA) Vocal Suplente -
D.ª Pilar Gascón Caudet (APACV) Vocal Titular -
D.ª Obdulia Ribas García (ASPALI) Vocal Suplente -
D.ª Alicia Dolores Fuentes Martínez (ADACEA) Vocal Titular -
D.ª Raquel Alarcón Pareja (APSA) Vocal Suplente -
D. Enrique Sánchez Fernández Vocal Titular -
D.ª Isabel Hernández Mompeán Vocal Suplente -
D.ª Amparo Agulló Sánchez Vocal Titular -
D. Andrés Fernández Gómez Vocal Suplente -
D.ª Águeda Candela Ferrándiz Vocal Titular -
D.ª Ana Rico Cánovas Vocal Suplente -
D. Antonio Reus Andreu Vocal Titular -
D.ª Alvaro Prieto Seva Vocal Suplente -
D.ª Encarna Llinares Cuesta Vocal Titular -
D. José Antonio Buil Aina Vocal Suplente -
D. Francisco Joaquín Montava Moltó Secretario -

Volver a la pagina anterior