Tresoreria

Pagaments On-line

Per mitjà d'este servici pot realitzar el pagament de tributs i sancions municipals a través de la nostra pàgina de pagaments on-line, mediante les següents targetes financeres: Visa-Classic, Visa-Oro, Visa-Electron, Mastercard i Eurocard.

La utilització d'este servici no suposa cap cost addicional per al ciutadà.

Procés de pagament (pas 1 de 3)

Dades del document de pagament

Tots els camps són obligatoris
Situat en la capçalera del document de pagamentInformació bàsica sobre protecció de dades

D'acord amb la legislació de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seues dades personals seran objecte de tractament, sota la responsabilitat de l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat de poder complir la seua sol•licitud o donar-li la resposta adequada.

Les dades seran tractades en exercici de les potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i no se cediran a tercers, excepte obligació legal de cessió a altres organismes.

Mitjançant instància dirigida a l'Ajuntament d'Alacant, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades i limitació o oposició al seu tractament.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la nostra pàgina web:

http://www.alicante.es/va/contenidos/informacio-addicional-proteccio-dades