La Ciutat

Fills Insignes i Il·lustres

Entre els diferents tipus de distincions o condecoracions de l'Excm. Ajuntament d'Alacant, són tres les més nombroses i importants de totes les que s'han atorgat al llarg dels anys a persones, entitats o institucions, en atenció als seus mèrits rellevants amb la ciutat: "Fill/a Predilecte/a", "Fill/a Adoptiu/Adoptiva" i "Membre Honorari/Alcalde-Alcaldessa de la Corporació Municipal.

Amb estes, es pretén premiar una rellevant activitat professional, laboral, artística, cultural o social amb extraordinari interés per a Alacant, i també, l'esforç continuat, mantingut i desenvolupat en un dilatat període de temps a fi d'un bé comú.

A continuació, es mostra una relació de les preeminències atorgades segons apareixen en els Expedients de l'Arxiu Municipal d'Alacant.

Fills predilectes

Sr. Francisco Figueras Pacheco. 2010

Sr. Miguel Hernández Gilabert. 2010

Sr. Emilio Varela Isabel. 2010

Sr. Vicente Bañuls Aracil. 2011

Sr. Daniel Bañuls Martínez. 2011

Sr. Rafael Gandulla Coderch. 2011

Sr. Ángel Pascual Devesa. 2011

Sr. Pascual Pérez Martínez. 2011

Sr. José María Py y Ramírez de Cartagena. 2011

Sra. Francisca Aguirre Benito. 2012

Sr. Lorenzo Victoriano Aguirre Sánchez. 2012

Sr. Enrique Cutillas Bernal. 2012

Sr. Gabriel Francisco V. Miró Ferrer. 2012

Fills adoptius

Sr. José Salamanca Mayol. 1854

Sra. Carolina González de Quijano Polvorosi. 1856

Sra. Esperanza Nata González. 1864

Sr. José María Muñoz y Bajo de Menjíbar. 1879

Sr. Fernando Gil Sánchez. 2012

Alcaldes honoraris

Sr. Manuel Godoy y Álvarez de Faria. 1806

Sr. Alfonso XIII de Borbón. 1925

Sra. Victoria Eugenia J. Ena de Battenberg. 1925

Sr. Cristino Bermúdez de Castro y Tomás. 1926