Arxiu Municipal

Consulta de documents del arxiu

 
    

A causa de les restriccions marcades per la mateixa accessibilitat documental, atés el caràcter privat de les dades d'alguns documents, només podrà consultar-se en la web la documentació anterior al 1967.

Instruccions de consulta

 1. És recomanable delimitar els criteris de consulta per a evitar una sobrecàrrega en el procés de recerca.
 2. El sistema de catalogació de l'Arxiu Municipal contempla una sèrie de camps que permeten realitzar diversos tipus de recerques:
  • Genèrica: Es pot accedir a la informació a través de diversos camps:
   • Onomàstic: El nom que s'empra és el del titular, arquitecte, enginyer...etc del document. Els criteris que cal seguir són: Primer cognom, segon cognom, nom.
   • Geogràfic: En este apartat convindria ressaltar que s'ha procurat mantindre els noms de carrers o llocs tal com es coneixien en l'època en què es va redactar el document que els conté. Per exemple: L'Esplanada d'Espanya podrà aparéixer, bé amb la denominació actual, bé com a Passeig dels Màrtirs, que és com se la coneixia en el segle XIX i principis del XX). Els distints carrers de la ciutat, que han anat canviant la seua denominació amb els anys, tindran diverses entrades.
   • Cronològic: En este camp indiquem els anys entre els quals es va redactar el document.
  • Térmes específics: Remet a la classificació de fons realitzada pel mateix Arxiu i de la qual incloem un llistat general de les matèries.